Promising Turks Fund is accepting applications for virtual programs!

Promising Turks Fund is accepting applications for virtual programs!

Established by The American Turkish Society and the Turkish American Association, “The Promising Turks Fund” program is now accepting applications for virtual programs. The Promising Turks Fund is a fund that supports Turkish students to represent Turkey in the fields of science, technology, engineering, art, mathematics (STEAM), and international relations.

Since it would not be possible for students to attend symposiums, conferences, and similar crowded spaces in the U.S. in person as well as to avoid the possibility of being infected and/or infecting COVID-19 during their travels to the U.S.; this year, PTF will only be supporting students who apply to virtual programs in the U.S.

Turkish students at high school, college, masters, and Ph.D. levels who have been invited to the U.S. to represent Turkey in virtual competitions, symposiums, or conferences organized by educational institutions or NGOs, may apply to the fund. The application form must be completely filled out and relevant documents must be submitted.

Gelecek Vadeden Türkler Fonu dijital programlara katılım için başvuru almaya başladı!

Amerikan Türk Cemiyeti ve Türk Amerikan Derneği tarafından geliştirilen “Gelecek Vadeden Türkler” programı, A.B.D.’de düzenlenen dijital programlara katılım için başvurularını kabul ediyor. Gelecek Vadeden Türkler Fonu, Türk öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik (STEAM) ve uluslararası ilişkiler alanlarında Türkiye'yi temsil etmelerine yardımcı olan bir fondur.

Fonumuz, bu yıl, COVID-19 nedeniyle hem öğrencilerin ABD'de bu tür sempozyum, konferans ve benzeri kalabalık alanlara katılmasının mümkün olmayacağı hem de ABD'ye seyahatleri sırasında COVID-19'a yakalanmalarını önlemek için, yalnızca dijital programlara katılacak olan öğrencileri destekleyecektir.

Türkiye’yi temsil etmek üzere, A.B.D.’deki eğitim kurumları veya STK’lar tarafından dijital ortamlarda düzenlenen yarışma, sempozyum veya konferanslara davet almış tüm Türk lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir. Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve ilgili belgeler sunulmalıdır.

Click here to apply