Important announcement

 

Important Announcement

The American Turkish Society, which was founded in New York in 1949, and The Turkish American Association which was founded in Ankara in 1951 had co-founded “The Promising Turks Fund” to support Turkish students representing Turkey in the United States in the fields of technology, engineering, art, math (STEAM) and international relations. The fund has been created to benefit high school, undergraduate, graduate, master’s and PHd students who have been invited by competitions, symposiums or conferences organized by educational institutes or NGOs in the U.S. 

Our fund has been temporarily cancelled this year because of COVID-19 as it would not be possible for students to attend such symposiums, conferences and similar crowded spaces in the U.S. as well as to avoid the possibility of being infected and/or infecting COVID-19 during their travels to the U.S. 

 

Önemli Duyuru

1949 yılında New York’ta kurulan Amerikan Türk Cemiyeti (ATC) ve 1951 yılında Ankara’da kurulan Türk Amerikan Derneği (TAD), teknoloji, mühendislik, sanat, matematik (STEAM) ve uluslararası ilişkiler alanlarında Türkiye’yi Amerika’da temsil edecek olan öğrencilere destek olmak amacı ile “Gelecek Vadeden Türkler” adı ile ortak bir karşılıksız burs fonu oluşturmuşlardır. Fon, Amerika’daki eğitim kurumları veya STKlarca düzenlenen yarışma, sempozyum veya konferanslarda Türkiye’yi temsil etmek üzere davet edilen lise, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin faydalanması için oluşturulmuştur.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid19 salgını sebebiyle öğrencilerimizin Amerika'ya gelişlerinin ve ABD'de katılacakları kalabalık ortamlarda gerçekleşme ihtimali olan seminer, sempozyum veya konferanslara katılımının mümkün olmayacağından, seyahat etmelerinin ise salgına yakalanma ihtimalinden dolayı uygun bulunulmadığı gerekçesiyle burs fonumuz bu sene geçici olarak iptal edilmiştir.